• 日本語
 • 简体中文
 • English
 • Tiếng Việt
 • नेपाली
TEL:098-869-8686

Định hướng sau khi tốt nghiệp

Hỗ trợ học tiếp hoặc xin việc làm

Hỗ trợ tối đa để học tiếp lên

Toàn thể giáo viên cũng như các thầy cô giáo phụ trách học tiếp lên cam kết sẽ hỗ trợ học viên hết sức.

 1. Lập kế hoạch chi tiết đến lúc thi đỗ.
 2. Giúp học viên chọn trường
 3. Hướng dẫn học viên lấy được các thông tin quan trọng như: tiêu chí tuyển dụng của các trường senmon,đại học
 4. Trao đổi trực tiếp với giáo viên phụ trách
 5. Hướng dẫn cách viết hồ sơ xin học

Các nội dung hướng dẫn

Về cơ bản, sẽ hướng dẫn các nội dung chủ yếu sau:

 • Thông tin về các trường ( bao gồm cả trường senmon và trường đại học); tiêu chí tuyển sinh
 • Thông tin chi tiết của các trường như điều kiện dự thi, lịch thi, thời gian đăng ký, nội dung thi, học phí, vị trí…
 • Các môn dự thi và điểm số chuẩn vào trường.
 • Trình độ và điểm số “năng lực tiếng Nhật”
 • Bộ đề thi và câu hỏi phỏng vấn các năm trước
 • Thông tin của các trường từ chính những học sinh đã đỗ vào trường

Tình hình học tiếp lên

Không chỉ giới hạn ở Okinawa, học viên có thể học tiếp lên các trường đại học, senmon ở khắp mọi miền của Nhật Bản. Hầu như 100% học viên có nguyện vọng học tiếp lên đều đỗ vào các trường đại học, senmon tại Nhật Bản.