• 日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • नेपाली
TEL:098-869-8686

Khóa học tiếng Nhật

Có rất nhiều sự lựa chọn!

Học sinh được học tập cân bằng giữa các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo từng trình độ từ sơ cấp đến cao cấp.

ph_teachers

Giúp đỡ học sinh về mọi mặt

Tại đây, chúng tôi sẽ coi các bạn như người nhà và giúp các bạn hiểu được văn hóa, phong tục Nhật Bản. Nhà trường cũng căn cứ vào năng lực và nguyện vọng của từng học sinh để có cách hướng dẫn cho phù hợp, đảm bảo học sinh có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật. Chúng tôi sẽ giúp đỡ học sinh về mọi mặt.

Trải nghiệm về văn hóa,cuộc sống sinh hoạt Nhật Bản

Tại Học viện văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản, ngoài chuyên môn, học sinh còn được tham gia các chương trình ngoại khóa. Thông qua các chương trình này, học sinh sẽ có cơ hội được rèn luyện tiếng Nhật do có cơ hội giao lưu với nhau và với người Nhật, đồng thời cũng hiểu biết sâu thêm về văn hóa Nhật Bản

Học về văn hóa Okinawa

  • Biểu diễn trống

  • Chơi đàn

  • Đua thuyền